THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG

Giấy phép xây dựng nhà ở là một trong những loại giấy tờ bắt buộc của các cơ quan nhà nước, nhằm xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức thực hiện việc xây dựng nhà ở theo nguyện vọng, trong phạm vi được cấp phép. Sau đây là thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà cao tầng chi tiết bạn nên nắm rõ để thực hiện nhanh chóng và thuận lợi.


Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà cao tầng

Xây nhà hiện nay không chỉ có liên quan đến chủ nhà mà còn có mối liên hệ với pháp luật, do vậy để đảm bảo đúng quy trình pháp luật, thì trước khi tiến hành xây dựng bạn cần phải biết được thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Trong đó, hồ sơ xin giấy phép xây dựng bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất, bản sao có thị thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục bản đồ, trích đo trên thực địa hay sơ đồ ranh giới.- Bản vẽ thiết kế kiến trúc thể hiện vị trí mặt bằng,mặt cắt, các mặt đứng chính, mặt bằng móng của công trình, sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình, sơ đồ hệ thống, điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải.

- Hai bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:

+ Tổng mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình.
+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt công trình.
+ Mặt bằng móng, mặt cắt móng kèm theo sơ đồ hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cung cấp nước, điện.

Thẩm quyền và thời gian cấp phép 

Đối với nhà ở cao tầng thì thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà cao tầng, cơ quan thẩm quyền cấp là UBND quận, huyện tại vị trí thi công, thời gian cấp không quá 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Người có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cũng như bồi thường thiệt hại nếu cấp sai hay cấp chậm so với quy định.Nhận kết quả và nộp lệ phí, chủ đầu tư sẽ nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định.

Đối với những trường hợp hồ sơ có vấn đề, không đầy đủ cần thông báo bằng văn bản cho chủ hộ biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, tuy nhiên không được quá 10 ngày.